Headline
આધાર કાર્ડ વગર પણ સરકારી યોજનાનો લાભ લઇ શકાશે. કલોલ ન્યુઝમાં જાહેરાત આપવા સંપર્ક કરો kalolnewss@gmail.com
    નર્મદામાં જેટલું પાણી નથી તેટલું તો Gujarat માં દારૂ છે, સી.જે. ચાવડાના સરકાર પર પ્રહાર

    ગાંધીનગર ઉત્તરનાં ધારાસભ્ય સી.જે.ચાવડાએ ભાજપ સરકારને ગૃહમાં ભારે ઘેરી હતી. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે…

    Read More »
    @kalolnews1