Headline
આધાર કાર્ડ વગર પણ સરકારી યોજનાનો લાભ લઇ શકાશે. કલોલ ન્યુઝમાં જાહેરાત આપવા સંપર્ક કરો kalolnewss@gmail.com
    પોરબંદરમાં પરિણીતાનો નંબર કોલગર્લ તરીકે વાયરલ કરી આરોપીએ ઘરમાં ઘૂસીને કર્યું ન કરવાનું કામ!

    પોરબંદરમાં પરિણીતાનો નંબર કોલગર્લ તરીકે વાયરલ કરી આરોપીએ ઘરમાં ઘૂસીને કર્યું ન કરવાનું કામ!…

    Read More »
    @kalolnews1